Yürürlükteki Projeler

Yürürlükteki projeler


1003-ARDEB

Tersine Genetik ve Sentetik Biyoloji Yöntemleri kullanılarak Hücre Temelli İnfluenza Prototip Aşı Geliştirilmesi

Proje kapsamında amaç reassortant Influenza aşısı geliştirilmesidir. Bu sayede ülkemizde ilk defa grip aşısı geliştirilecek olan projede Sentegen’in rolü virüsü kodlayan genlerin ve plazmidlerin sentezidir. Proje kapsamında Medipol Üniversitesi, Tübitak MAM, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hıfzıssıhha ve Türk Halk Sağlığı Kurumu ile ortak çalışılmaktadır. Tübitak tarafından bu proje örnek 1003 projesi olarak seçilmiştir.

1005-ARDEB

TGA Kaplı CdTe Kuantum Dotların Immünglobulin G Antikorlarına Biyokonjugasyonu ile Western Blot için İkincil Antikor Geliştirilmesi

Western Blot yöntemi birçok biyoloji ve moleküler biyoloji laboratuarında sıklıkla kullanılan bir protein analiz yöntemidir. Bu yöntemde geleneksel olarak proteinler kemilüminesans teknolojisiyle görüntülenir. Bu projede, böylesine sıkça kullanılan bir moleküler biyoloji metodunu kolay ve pratik hale getirmek için yeni bir görüntüleme sistemi olan kuantum dotlardan (Q-Dot) yararlanılıp Q-Dot-ikincil antikor konjugatları geliştirerek Q-Dot temelli bir Western Blot görüntüleme yöntemi ortaya koyulmaktadır.

Q-Dot'lar yarıiletken atomlardan oluşan nanokristallerdir ve kuantum hapsedilme etkisi (quantum confinement effect) dolayısıyla yapay birer atom gibi davranır. Kararlı yapıları, fotoağarmaya (photobleaching) karşı dirençleri, boyutlarının değişmesiyle yaptıkları ışımanın renginin değişmesi özellikleriyle renklerinin kolaylıkla ayarlanabilirliği, yüksek kuantum verimi, geniş emilim spektrumları ve dar ışıma spektrumları ile diğer görüntüleme sistemleri arasında popülerliğini korumaktadır. Buna ek olarak, kabuklarına eklenebilecek fonksiyonel gruplarla biyomoleküllere konjuge olabilmeleri, Q-Dot'ların biyoteknoloji ve biyomühendislikteki değerlerini de artırmaktadır.

Sıklıkla konjuge edildikleri biyolojik malzemelerden biri de proteinler ve hatta çok özel proteinler olan antikorlardır. Q-Dot'lar parlaklıklarını uzun süre saklayabildiğinden, hücre ve dokularda protein analizinde Q-Dot'lara konjuge antikorlar kullanılmaktadır. Bu projenin çıktısı Q-Dot-immünglobulün G (IgG) antikor konjugatlarının Western Blot'ta ikincil antikor olarak kullanılmasıdır.

Proje kapsamında amacımız Western blot deneylerinde kullanılabilecek floresen işaretli ikincil antikorların geliştirilmesidir. Buradaki floresan işaret kuantum dotlar ile oluşturulmaktadır. Kuantum dotlar klasik kimyasal floroforlara göre birim başına 20 kat daha parlak ışık verme ve kimyasal olarak 1000 kata kadar daha stabil olma özellikleri sayesinde büyük avantaja sahiptirler. Ülkemizde floresan işaretli ikincil antikor üretimi mevcut değildir. Bu bakımdan bu proje ile ortaya çıkacak ürün Kuantum Dot Görüntüleme Cihazı için tamamlayıcı bir niteliğe sahiptir. Bu sayede cihaz ile birlikte bir kit olarak ticarileşebilecektir.