Tamamlanmış projeler

Tamamlanmış projeler


1512-TEYDEB

Ar-Ge İnovasyon Desteği - KOSGEB

Yüksek İşlem Hacimli Yeni Nesil DNA ve Gen Sentezi Yöntemlerinin Geliştirilmesi

Proje kapsamında amacımız yeni nesil DNA ve gen sentezi yöntemi geliştirmektir. Klasik olarak günümüzde DNA sentezi kimyasal döngülerden oluşan yöntemle yapılmaktadır. Bu yöntemde verim her döngüde düştüğü için sentezin verimli olabilmesi için primerlerin belirli bir uzunluğu geçmeyecek şekilde tasarlanması gerekmektedir. Buna bağlı olarak gen sentezi de belirli bir boydaki primerlerle yapılmak zorundadır.

Geliştirmek istediğimiz yani yöntem kimyasal değil enzimatik bir reaksiyona dayalı olacaktır. Bu sayede verimi daha yüksek olacaktır. Ayrıca klasik yöntemle DNA sentezi yapılan cihazlar çok büyüktür ve laboratuvarda çok yer kaplamaktadır. Yeni geliştirilecek yöntem çok daha küçük hacimde DNA sentezini mümkün kılacaktır. Bunun yanında sentezde kullanılan kimyasallar çok daha küçük hacimli olabilecektir ve sentez maliyeti düşecektir.

İşbirliği-Güçbirliği Desteği - KOSGEB (Sentebiolab)

Biyofarmasötik Rekombinant İlaç Üretimi İçin Ortak Biyoteknoloji Laboratuvarı Kurulması