Sentetik Biyoloji


Sentetik Biyoloji

Biyoteknoloji’ye nispeten yeni bir alan olan Sentetik Biyoloji, yeni genetik devreler, biyolojik aletler tasarlayarak ya da mevcut biyolojik sistemleri yeniden programlayarak, enzimatik süreçleri hızlandırmak, yeni ilaç ve aşılar geliştirmek, biyokimyasal ürünleri daha verimli üretmek gibi çeşitli amaçlar için kullanılan bir teknolojidir. Sentetik biyoloji, bilimi ve mühendisliği bir araya getirir. Diğer bir deyişle, sentetik biyoloji fikri biyoloji temel bileşenlerinin mühendislik ilkeleri ile hayata uygulanmasıdır.

Son 15-20 yıl içinde, sentetik biyoloji, sanayi ve araştırma alanında hızla ilerleyen yeni bir çığır açmıştır. Sentetik biyoloji sayısız ihtiyaçlarını karşılamak için büyük bir gücü elinde tutmaktadır. Yeni sistemlerin gelişmesiyle birlikte, sentetik biyoloji, son derece verimli yöntemler ile bugünün sorunları için çözümler oluşturur. Sentetik biyoloji ile, geleneksel sınırlar spesifik protein, DNA segmentleri ve genlerinin uzunluğu parametreleri üretimi için geçerli değildir.

Sentetik biyoloji, geleneksel biyolojiden oldukça farklıdır. Sentetik biyoloji fark edilebilir ve şekillendirilebilir belirli performans gereksinimlerini karşılamak için temel bileşenlerin (enzimler parçaları, genetik devreleri, metabolik yollar, vb ) tasarım ve inşasına odaklanır. Belirli sorunları çözmek büyük entegre sistemlerin içine küçük parça ve cihazların montajına dayanır.

Son zamanlarda rekombinant gen ve protein ürünleri, sentetik DNA’ların fonksiyonel gen oluşturmak için bir araya getirilmesiyle elde edilmiştir. Temiz enerji kaynakları, hedefli ilaçlar, daha etkili aşılar, uzun ömürlü, daha dayanıklı ve sebze bitkileri, çevre temizliği ve geri dönüşüm sistemleri gibi kazanımlar sentetik biyoloji ile üretilen ürünler kullanılarak elde edilebilir.