Gen Sentezi


Gen Sentezi

Sentetik genler genetik veri tabanlarından elde edilen rasgele DNA dizilerinin laboratuvar ortamında çift zincirli olarak fiziksel hale dönüştürülmüş genetik materyal halidir. Ulaşılması zor olan DNA dizilerinin kullanıldığı araştırmalar için gereklidir.

Doğadan farklı olarak tasarladığımız herhangi bir DNA dizilimine bu teknoloji ulaşabiliriz, sentetik genler sanal dizilerinden fiziksel DNA’ya kolay bir geçiş yolu oluşturmaktadır, düşük maliyeti sayesinden var olma DNA dizilimlerinin kullanıldığı araştırmaların temelini oluşturmaktadır.

Akademi, ilaç firmaları ve biyoteknoloji firmalarındaki pek çok araştırmacı özel ihtiyaçları için istedikleri fiziksel DNA dizilerine ulaşmaları gerekmektedir.

Sentetik genlerle, belirlenen bir zaman da istenilen herhangi bir dizilime sahip olabilirsiniz, ve gen sentezi hizmetinin ücreti çoğu zaman genleri klonlama ücretinden çok daha düşüktür.

Sentetik genler hedef organizma veya sistemde ekspresyonu arttıracak ve klonlamayı kolaylaştıracak şekilde yeniden tasarlanabilirler. Geleneksel klonlama yöntemleri yalnızca var olan, üzerinde kodon tercihi, cis-düzenleyici elementler, ve kesim yerleri gibi özellikleri kodlayan genlerin DNA dizileriyle sınırlıdır. Sentetik genlerde ise bunun gibi engellerle karşılaşılmaz.

Veri tabanlarından dizi bulmak ya da kendi kendinize dizi tasarlamak fiziksel bir DNA kaynağını bulmaktan çok daha kolaydır. cDNA kütüphaneleri veya genomik DNA preparatları gibi PCR için kullanılan DNA şablonlarını bulmak ve elde etmek bile zaman alıcı hatta imkânsız olabilmektedir. Dahası standart klonlama işlemleri elde edemeyeceğiniz gen varyantlarına sentetik gen üretimi ile kısa zamanda sahip olabilirsiniz. Sentegen özel gen sentez hizmeti, kaynağa erişim sınırlamalarını ortadan kaldırır ve tam olarak neye ihtiyacınız varsa onu sağlamayı hedefler. Böylece doğal genler üzerinde görmek istediğiniz veya görmek istemediğiniz kısımların tasarlanması sağlanır; örneğin araştırma gereksinimlerini tam olarak karşılayan bir dizi ile biten genler gibi.