Yeni Nesil Dizileme

<

Yeni Nesil Dizileme

Sentegen Ion Torrent Personal Genome Machine (PGM) kullanarak yeni nesil sekanslama hizmeti sunmaktadır. PGM sekanslayıcısı yarı iketken teknolojisini kullanan benç üzeri bir sistemdir. Bu teknoloji hızlı ve ölçeklenebilir deney yapmayı sağlar. Ion Torrent Technolojisi gerçek zamanlı ölçüm yapan oldukça büyük bir yarı geçirgen sensör dizini kullanarak, DNA’nın eşlenmesi sırasında ortaya çıkan hidrojen iyonlarını ölçer.

Entegre edilmiş akışkanlar reaksiyona giren maddelerin sensör dizini üzerine akmasına imkân sağlarken, yarı iletken çiplerin üzerindeki yüksek yoğunluklu kuyucuk dizinleri milyonlarca ayrı ayrı reaktör görevi görür. Bu eşsiz akışkanlar, mikromakine ve yarı iletken teknolojilerinin birleşimi ile genetik bilginin direkt olarak dijital bilgiye translasyonunu sağlar ve 2000Mb’a kadar (318 chip) veri çıktısı oluşturur. Tipik bir sekanslama yaklaşık 2-3 saat sürer.