Danışmanlar

Danışmanlarımız

  • Doç Dr. Ali Osmay Güre - Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
  • Yard. Doç. Dr. Eda Çelik Akdur - Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü
  • Prof. Dr. İbrahim C. Haznedaroğlu - Hacettepe Üniversitesi Hematoloji Anabilim Dalı
  • Yard. Doç. Dr. Coşkun Kocabaş - Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü İleri Araştırma Laboratuvarı
  • Prof. Dr. Ayhan Baştan - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
  • Yard. Doç. Dr. Barbaros Çetin - Bilkent Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü