İş birliği

Ünivesite ve Sanayi İş Birliği

ARDEB-1005 Projesi
Prof. Dr. Ayhan Baştan - Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı
ARDEB-1003 Projesi
Yard. Doç. Dr. Deniz Duralı - Medipol Üniversitesi - REMER
Dr. Fatma Betül Güloğlu - TUBİTAK MAM - GMBE
Dr. Orçun Haçarız - TUBİTAK MAM - GMBE
ARDEB-1003 Projesi
Yard. Doç. Dr. Yegan Erdem - Bilkent Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü
Yard. Doç. Dr. Barbaros Çetin - Bilkent Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü
Yard. Doç. Dr. Coşkun Kocabaş - Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü İleri Araştırma Laboratuvarı