Vizyon

Vizyon

Günümüzde biyoteknoloji alanında ucuz ve sürdürülebilir olarak biyobenzer ilaçların, aşıların ve enzimlerin yerli üretimin başarılabilmesi ancak yerli teknolojik Ar-Ge ile mümkündür. Şirket olarak bu bilince sahip olmamızın yanında sentetik biyolojinin gelecekte biyoteknoloji alanında birçok ihtiyaca cevap vereceğini ve dolayısıyla bu alana yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu öngörmekteyiz.

Ayrıca Sentegen Biyoteknoloji vizyonuna göre dünya çok büyük problemlerle karşı karşıyadır, populasyon artışı enerji, içme suyu, gıda ve ilaç gibi kritik kaynaklardaki taleplerin artışına sebep olmuştur. Bu ihtiyaçları gidermek için yeni teknolojilere ihtiyaç vardır. Biz inanıyoruz ki sentetik biyoloji dünyaya geçerli ve sürdürülebilir yeni alternatifler sunabilir.