Misyon

Misyon

Şirketimiz biyoteknoloji ve sentetik biyoloji alanlarında uluslararası düzeyde bir şirket olmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda biyoteknolojik ürünlerin özellikle aşıların, biyobenzerlerin ve enzimlerin Türkiye’de geliştirilmesi en temel misyonumuzdur. Bu doğrultuda gerekli olan bilgi birikimi, teknoloji, kalifiye personel ve altyapıya sahibiz. Sürdürülebilir bir gelecek için kalifiye ve büyüyen kadromuzla katma değeri yüksek ürünler, hizmetler üretmekte ve projeler yürütmekteyiz.