Gelecekte Sentegen

Gelecekte Sentegen

Sentegen Biyoteknoloji olarak gelecekte hem ülkemizde hem dünyada biyoteknoloji ve sentetik biyoloji konusunda söz sahibi bir firma olmayı hedefliyoruz. Sentegen’de pek çok endüstride devrim yapacak pek çok genetik tabanlı biyolojik ve ticari çözümler üretmeyi öngörmekteyiz. Bu doğrultuda ürünlerimiz ve hizmetlerimizle öncelikle ülkemizde sonrasında dünyada biyoteknoloji sektöründe araştırmacıların, kurumların ve şirketlerin ihtiyaçlarına cevap vermeyi ve bununla birlikte kendimizin geliştirdiği teknolojilerin patentlerini alarak giderek artan oranda katma değer üretmeyi hedefliyoruz.

İlk olarak tıp sektörüne odaklanarak biyobenzer ilaç, aşı ve enzim üretimi konularında söz sahibi bir firma olmayı amaçlamaktayız. Bunların yanında bu alanlarda çalışan araştırmacı, kurum ve şirketlerle birlikte çalışmak ve ortak ürünler ve hizmetler geliştirme amacıyla projeler yürütmek önceliklerimizdendir. Projelerden elde edilecek çıktılar sentetik yolla elde edilen aşılardan insan hastalıklarını önlemeye, ucuz yöntemlerle suları temizlemeye kadar pek çok çözüm üretme potansiyeline sahiptir.

Dünyamız sentetik biyoloji bilime muhtaç ve biz bu bilimle yaşam çözüm yöntemlerini yenileri ile değiştirmekte öncü rol oynayacağı öngörmekteyiz.