Hücre Kültürü Hizmetleri


Hücre Kültürü Hizmetleri

Eğer araştırmanız dönüştürülmüş hücrelerin kültürünü, primer hücrelerini ya da kök hücreleri içeriyorsa bu kapsamda servisimizden yararlanabilirsiniz. Memeli hücrenilerini süspansiyon olarak ya da yapışık olarak büyütebiliriz. Geleneksel tabak ve flask kültürleri dahil neredeyse tüm kültür tipleri hakkında deneyimimiz mevcuttur.

Sitotoksisite Analizi

Mevcut veya yeni toksik kimyasallar, hücre hatları ya da tarafınızdan sağlanan primer hücreleri ile in vitro olarak test edilebilir. Donörlerin farklı organlarından alınan dokuların primer hücreleriyle bu kimyasalların riskleri belirlenebilir. Takip eden in vitro sitotoksisite analizi spesifik uç noktalar kullanılarak laboratuvarımızda kullanılmaktadır.

Hücre Büyümesi ve Hayatta Kalması (XTT)