Prop


DNA Prob

In situ teknikleriyle hedef DNA veya RNA sekanslarıyla hibritlenerek hedef sekansın olup olmadığını bulmak için kullanılır. Bu hibritlenme problardaki işaretler sayesinde gözlemlenebilir. Tıpta bu yöntem mikroorganizmaarın belirlenmesinde ve bulaşıcı, genetik ve diğer hastalıkların tespiti için kullanılır. Sentegen sizin için moleküler biyoloji çalışmalarında kullanabileceğiniz moleküler probları sentezler. Üretilen primer dizileri kalite kontrol testlerinden geçirilir.


Sipariş Formu (Mart 2017 tarihinde güncellenmiştir)

Siparişleriniz için formu indirerek eksiksiz doldurup order@sentegen.com a gönderebilirisiniz

Sipariş formu


Probe purifikasyon yöntemleri:
  • Bu bölüm yapacağınız uygulama için en uygun arıtma yöntemini seçebilmeniz için hazırlanmıştır.
  • Oligo sentezi sırasında, her nükleotid artan zincirine ardışık olarak eklenir. Her bir birleştirme döngüsünde, oligo zincirlerinin küçük bir yüzdesine nükleotid eklenememektedir. Bunun sonucunda tam uzunlukta oligolardan ve kısa dizilerden oluşan bir karışım elde edilir.
  • Oligo üretimisırasında destek kısımlarının ayrılması ve koruyucu grupların çıkarılması ile artıklar oluşur. Bu artıklar purifikasyon ile temizlenir.
  • Genel olarak, belirli bir uygulama için gerekli saflık kısa dizilerin varlığındaki oluşabilecek potansiyel problemlere bağlıdır. Bazı uygulamalar için, sadece tam uzunlukta (n) oligo mevcut olması çok önemlidir. Diğerleri için, daha kısa oligoların (n-1, n-2, ...) varlığında, deneysel sonuçlar etkilenmez.