Sentetik Gen


Sentetik Gen

Sentetik genler, dizi veri tabanlarından ve dizi düzenleme yazılımlarından elde edilen bilgilere göre sentezlenen genetik materyallerdir. Sentetik gen istenilen herhangi bir genin veya DNA sekansının çift sarmallı olarak ve herhangi bir referans (template) DNA’sına ihtiyaç olmadan sentetik olarak üretimiyle elde edilir. Bu genler doğal DNA dizileriyle yapılması mümkün olmayan pratik uygulamaların yapılmasına imkân sağlar.

Sentegen, sentetik gen parçalarını 750 nükleotide kadar tek parça olarak üretilebilir ve sekans doğrulaması isteğe bağlı olarak yapılır. 750 nükleotidten büyük olanlar için 750 nükleotid civarındaki parçaların birleştirilmesiyle üretilmektedir. İstenilen sekans plazmid içine klonlanır ve sekanslama ile doğrulanarak kullanıcıya teslim edilir. Gen sentezi hizmetine kodon optimizasyonu dahildir. Hızlı ve kaliteli servisimizle hizmetinizdeyiz. Sipariş için için e-posta atınız veya telefonla arayınız.


Standart Gen Sentezi Fiyat (€) Ortalama Geri dönüş süresi1 Sanger ile Sekans Doğrulama Miktar Klonlama Vektörü Expresyon Vektörü3
500bp ye kadar 189 €/gen 10 gün Var 4µg Standart Opsiyonel
501 - 1000 bp arası 0,39 €/bp 12 gün Var 4µg Standart Opsiyonel
1000 - 2500 bp arası 0,39 €/bp 15-21 gün Var 4µg Standart Opsiyonel
2500 bp den uzun 0,49 €/bp Irtibata geçiniz2 Var 4µg Standart Opsiyonel
  • 1Geri dönüş süreleri ortalama değerlerdir. Belirtilen koşulları sağlamayan diziler geri dönüş süresini uzatabilir. Tatil ve haftasonu günleri dahil değildir.
  • 22500 bp den uzun diziler için bizimle irtibata geçiniz.
  • 3Ekspresyon vektörüne klonlama isteğinizde bizimle irtibata geçiniz.
Yukarıdaki bilgiler şu koşullarda geçerlidir
  • GC yüzdesi %40 ile % 55 arası
  • Homopolimer dizileri 15 bazı geçmeyen
  • Tekrar dizileri 12bp yi geçmeyen
  • Kritik ikincil yapı göstermeyen