Antikor Mühendisliği


Antikor Mühendisliği

Spesifik reseptörleri hedef alan monoklonal antikorların bağlanma affinitelerini artırmak için gerekli mühendislik yaklaşımları sentetik biyolojinin bizlere sunduğu en güzel faydalardan biridir. Monoklonal antikorların Fab domainlerinde yapılacak değişikliklerle daha başarılı antikorlar geliştirilmektedir. Bağlanma bölgelerine ait dizilerin varyant kütüphaneleri sentezlenerek denenebilmekte ve uygun dizilimler monoklonal antikor sentezinde kullanabilmektedir.