Enzim Mühendisliği


Enzim Mühendisliği

Klasik klonlama metodları ile elde edilen enzimlerin ekspresyon seviyeleri ve protein sentezi verimleri istenilen düzeyde olmayabilir ya da kimerik enzimlerin geliştirilmesi için klasik teknolojiler yetersiz olabilmektedir. Sentetik biyoloji ile yeni ve yüksek verimli enzimler geliştirilebilir ve bu sayede endüstriyel fayda sağlanılabilir.